שלב ראשון


1. מצרף המורכב מציוני 3 יחידות מתמטיקה, 3 אנגלית, 2 הבעה (בציון עובר לפחות).
2. דמי הרשמה בסך 200 ₪ + טופס הרשמה.

שלב שני- משימות בית

1. סיפור בתמונות – צילום 10 תמונות סטילס מספרות סיפור ( אירוע משמעותי ). התמונות צריכות להיות  באיכות טכנית ואמנותית גבוהה.
2. תיק עבודות – תמונות סטילס, ציורים, סיפורים, שירים וכל עבודה אמנותית ראויה. חשוב שהתיק יהיה מורכב ומסודר מעבודות שנבחרו בקפידה.
3. בחירת סרט אחד מועדף ( אנימציה / קולנוע ) + נימוק מדוע הסרט הנ"ל טוב בעיניך.
4. משימת רשות –
קולנוע: צילום שוט אחד המספר סיפור של רגע אחד (עלילתי / דוקומנטרי). השוט חייב להיות יצירתי, מקורי ובאיכות גבוהה.
אנימציה: עיבוד תמונה במחשב ו/או עיצוב דמות אנימציה.

שלב שלישי

בשלב זה תוזמנ/י ליום מיון למחלקות הנ"ל. ביום זה יתקיימו השלבים הבאים:
1. מבדק התאמה – יימשך כשעתיים ובמהלכו ייבחנו יכולות כתיבה, ידע כללי, חשיבה מקורית, יצירתיות.
2. ריאיון אישי – הריאיון יתקיים ע"י ראש החוג ונציג הצוות המקצועי. במהלך הריאיון יוצגו משימות הבית, תיק העבודות והשאלון האישי.
בסוף התהליך תתכנס ועדה שתחליט ע"ס כלל הנתונים על התאמתך לאחת מהמחלקות הנ"ל.